Hoved- og fagentrepriser

Vi har i mange år beskæftiget os med hovedentrepriser, og har derfor det fornødne kendskab til lige netop disse typer opgaver. Vi tager med andre ord hånd om byggeprojektet fra A-Z. Hovedentrepriser en ”Krumtappen” i firmaet, hvilket har givet os stor erfaring indenfor styring, udførelse og gennemføring af hovedentrepriserne. Vi begrænser os dog højst til entrepriser under 10 mio., men har udført sager op til +30 mio. Ofte er det de samme firmaer vi samarbejder med, og det har givet os et indgående kendskab til hinandens kompetencer, såvel som forcer og svagheder. Det opretholder også den ønskede kvalitet igennem alle projekterne.